AIKIDO DLA MŁODZIEŻY - aktualnie nie prowadzimy


Nasza oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 10 do 14 lat. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was ofertę zajęć rekreacji ruchowej  z elementami samoobrony, nauki uderzeń, kopnięć oraz walki w parterze.

Czego uczymy?

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - tak w skrócie można streścić nasze zajęcia. Chcemy poprzez zabawę zachęcić młodzież do rozwijania sprawności fizycznej.  W trakcie zajęć kładziemy nacisk na:
 • BEZPIECZNE UPADKI -  sporą cześć zajęć poświęcamy na naukę bezpiecznych przewrotów i padów. 
 • PRACA W GRUPIE - ćwiczenia w parach i grupach nauczą młodzież współpracy i dbania o bezpieczeństwo partnera z którym ćwiczą
 • PODSTAWY SAMOOBRONY - nauczymy młodzież podstawowych zasad obrony przed silniejszym przeciwnikiem oraz  unikania agresywnych zachowań
 • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA - Poprzez trening oraz zabawy na torach przeszkód, młodzież poprawi sprawność fizyczną, koordynację ruchową i szykość. 

Jak się zapisać na zajęcia ?

Wystarczy skontaktować  się z nami mailowo <jb@caw.stg.pl> ,
telefonicznie <601633292> 
lub podejść na zajęcia lub spotkanie organizacyjne.
Dziecko może wziąć bezpłatnie, na próbę udział w dowolnych zajęciach.

Opis zajęć

 1. WIEK DZIECI - udział w zajęciach biorą dzieci w wieku od 10 do 14 lat .

 2. KOSZT ZAJĘĆ - udział w zajęciach kosztuje 120,00 zł /mc .
  Udział w pierwszych zajęciach na próbę jest bezpłatny. 
 3. CZAS TRWANIA - zajęcia trwają 45 min i odbywają się raz w tygodniu.
  GODZINY ZAJĘĆ - Wtorki godz. 18:45 do 19:30
 4. UBIÓR - dzieci ćwiczą w kimonach lub dresach i skarpetkach (bez obuwia).
  Należy zabrać skarpetki na zmianę.

 5. MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ - Sala akrobatyczna OSiR
  ul. Hallera 19a w Starogardzie Gdańskim <pokaż na mapie>

Godziny zajęć

Zajęcia odbywają się w grupach kilkunastoosobowych, na sali akrobatycznej OSiR ul Hallera 19a (dawne Agro) w Starogardzie Gdańskim, wg podziału wiekowego:

GRUPAWIEK DZIEŃ GODZINA
GRUPA I - dzieci6-9 latWtorek18:00 - 18:45
GRUPA II - młodzież10-14 latWtorek18:45 - 19:30

ZAPRASZAMY