AIKIDO DLA MŁODZIEŻY - aktualnie nie prowadzimy


Nasza oferta skierowna jest do młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was ofertę zajęć rekreacji ruchowej  z elementami samoobrony, nauki uderzeń, kopnięć oraz walki w parterze.

Czego uczymy?

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - tak w skrócie można streścić nasze zajęcia. Chcemy poprzez zabawę zachęcić młodzież do rozwijania sprawności fizycznej.  W trakcie zajęć kładziemy nacisk na:
  • BEZPIECZNE UPADKI -  sporą cześć zajęć poświęcamy na naukę bezpiecznych przewrotów i padów. 
  • PRACA W GRUPIE - ćwiczenia w parach i grupach nauczą młodzież współpracy i dbania o bezpieczeństwo partnera z którym ćwiczą
  • PODSTAWY SAMOOBRONY - nauczymy młodzież podstawowych zasad obrony przed silniejszym przeciwnikiem oraz  unikania agresywnych zachowań
  • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA - Poprzez trening oraz zabawy na torach przeszkód, młodzież poprawi sprawność fizyczną, koordynację ruchową i szykość. 

Jak się zapisać na zajęcia ?

Wystarczy skontaktować  się z nami mailowo <jb@caw.stg.pl> ,
telefonicznie <601633292> 
lub podejść na zajęcia lub spotkanie organizacyjne.
Dziecko może wziąć bezpłatnie, na próbę udział w dowolnych zajęciach.

Jaki jest koszt zajęć ?

  1. KOSZT ZAJĘĆ - udział w zajęciach kosztuje 100,00 zł /mc . Udział w pierwszych zajęciach na próbę jest bezpłatny.
  2. CZAS TRWANIA - zajęcia trwają 45 min
  3. MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ - Sala akrobatyczna OSiR ul. Hallera 19a w Starogardzie Gdańskim <pokaż na mapie>

ZAPRASZAMY