how to build your own site

AIKIDO DLA PRZEDSZKOLAKÓW


Nasza oferta skierowna jest do przedszkoli i szkół z klasami  I-III. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was ofertę zajęć rekreacji ruchowej  z elementami samoobrony dla maluchów

Czego uczymy?

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - tak w skrócie można streścić nasze zajęcia. Chcemy poprzez zabawę zachęcić dzieci do rozwijania sprawności fizycznej.  W trakcie zajęć kładziemy nacisk na:
  • BEZPIECZNE UPADKI -  sporą cześć zajęć poświęcamy na naukę bezpiecznych przewrotów i padów. 
  • PRACA W GRUPIE - ćwiczenia w parach i grupach nauczą dzieci współpracy i dbania o bezpieczeństwo partnera z którym ćwiczą
  • PODSTAWY SAMOOBRONY - nauczymy dzieci podstawowych zasad uwalniania się z chwytów i trzymań oraz  unikania agresywnych zachowań
  • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA - Poprzez zabawy na torach przeszkód, dzieci poprawiają sprawność fizyczną, koordynację ruchową, szykość. Przełamują także strach przed nowymi wyzwaniami.

Jak wyglądają nasze zajęcia?

Najlepiej oddają to filmy, na ktorych doskonale widać, w jakiej formie organizujemy zajęcia

Jak rozpocząć współpracę ?

Wystarczy skontaktować  się z nami mailowo <jb@caw.stg.pl> lub telefonicznie <601633292> i ustalić termin oraz częstotliwość spotkań. Zajęcia mogą odbywać się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Zajęcia trwają 45 min. Odbywają się na sali akrobatycznej OSiR na przy ul. Hallera19a w Starogardzie Gdańskim. <pokaż na mapie>.

Jaki jest koszt zajęć ?

  1. KOSZT ZAJĘĆ - to kwota 100,00 zł netto za godzinę zajęć, płatna na podstawie faktury VAT. Kwota rozkłada się na całą grupę.
  2. W CENIE - wliczony jest wynajem sali, wynajem potrzebnego do zajęć osprztu oraz udział 2 instruktorów prowadzących.
  3. CZAS TRWANIA - zajęć to godzina lekcyjna czyli 45 min.                                                                                                             
  4. MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ - Hala akrobatyczna OSiR ul. Hallera 19a w Starogardzie Gdańskim <pokaż na mapie>

ZAPRASZAMY